почвата в PONS речника

Преводи за почвата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за почвата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

почвата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文