опирам в PONS речника

Преводи за опирам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

опѝрам1 нсв, опера̀ св VERB прх

I.опѝрам2 нсв, опра̀ св VERB прх

II.опѝрам2 нсв, опра̀ св VERB нпрх

III.опѝрам2 нсв, опра̀ св VERB рефл опирам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за опирам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

опирам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文