clemency в PONS речника

Преводи за clemency в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за clemency в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

clemency Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文