причина в PONS речника

Преводи за причина в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

причѝн|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за причина в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

причина Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文