цигара в PONS речника

Преводи за цигара в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

цига̀р|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за цигара в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

цигара Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文