пушач в PONS речника

Преводи за пушач в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за пушач в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пушач Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文