гъста в PONS речника

Преводи за гъста в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гъст (гъ̀ста) <гъ̀сти> гъ̀сто ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гъста в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гъста Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文