по-добри в PONS речника

Преводи за по-добри в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разрабо̀тк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за по-добри в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

7. development ECON (resources, markets):

8. development (industrialization):

1. day (calender):

Индивидуални преводни двойки

по-добри Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文