be във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за be в Английски»Френски речника

2. be (in probability):

3. be (phrases):

I.sandwich [Brit ˈsan(d)wɪdʒ, ˈsan(d)wɪtʃ, Am ˈsænˌ(d)wɪtʃ] NOUN

be в PONS речника

Преводи за be в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Вижте също: off

1. off (apart from):

4. off (from):

2. off (away):

1. off (not on):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за be в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

be Примери от PONS речника (редакционно проверени)

be Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за be в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文