бях в PONS речника

Преводи за бях в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бях в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бях Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文