просто в PONS речника

Преводи за просто в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.про̀сто ЧАСТ (направо)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за просто в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

просто Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文