мнозинство в PONS речника

Преводи за мнозинство в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мнозинств|о̀ <-а̀> СЪЩ ср (болшинство)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мнозинство в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

мнозинство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文