сърце в PONS речника

Преводи за сърце в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сърце в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сърце Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文