Преводи за „забравя“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

I . забра̀вям нсв, забра̀вя св VERB прх

1. забравям (пропускам, не помня):

II . забра̀вям нсв, забра̀вя св VERB рефл забравям се

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文