вятър в PONS речника

Преводи за вятър в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вя̀тър <-ът, ветровѐ> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вятър в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вятър Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文