гордея в PONS речника

Преводи за гордея в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гордѐя се нсв VERB нпрх

горд го̀рдо <го̀рди> ПРИЛ:

Преводи за гордея в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гордея Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文