бъди в PONS речника

Преводи за бъди в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за бъди в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бъди Примери от PONS речника (редакционно проверени)

be kind as to

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文