размислям в PONS речника

Преводи за размислям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.размѝслям нсв, размѝсля св VERB нпрх

II.размѝслям нсв, размѝсля св VERB рефл

Преводи за размислям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

размислям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文