сънливо в PONS речника

Преводи за сънливо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за сънливо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сънливо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文