кажеш в PONS речника

Преводи за кажеш в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кажеш в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кажеш Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文