ordered в PONS речника

Преводи за ordered в Английски»bg речника

2. order a. INFOR (appropriate behaviour):

3. order (command, decision):

4. order FIN:

5. order (request to supply goods):

6. order (procedure rules):

ordered Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文