интервенция в PONS речника

Преводи за интервенция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

интервѐнци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за интервенция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

интервенция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文