низходящ в PONS речника

Преводи за низходящ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за низходящ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

низходящ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文