обратен в PONS речника

Преводи за обратен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обра̀т|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. обратен (противоположен, напълно различен):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обратен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обратен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文