стрелка в PONS речника

Преводи за стрелка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стрелк|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стрелка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

стрелка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文