разписка в PONS речника

Преводи за разписка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀зписк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ, ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разписка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разписка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文