фрахт в PONS речника

Преводи за фрахт в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

фрахт <фра̀хтът, фра̀хтове> СЪЩ м ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за фрахт в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

фрахт Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文