подчинявам в PONS речника

Преводи за подчинявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.подчиня̀вам нсв, подчиня̀ св VERB прх

II.подчиня̀вам нсв, подчиня̀ св VERB рефл

Преводи за подчинявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подчинявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文