пълна в PONS речника

Преводи за пълна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пълна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пълна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文