английски » немски

Преводи за „stays“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . stay1 [steɪ] VERB intr

ex·tend·ed-ˈstay ADJ attr, inv

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文