немски » английски

Bud·get <-s, -s> [bʏˈdʒe:] NOUN nt

Budget, Kosten BEURTEIL

Специализирана лексика

Budget Cap NOUN nt INV-FIN

Специализирана лексика

Budget Center NOUN nt RESSORTS

Специализирана лексика

Budget sperren phrase INV-FIN

Специализирана лексика

konjunkturneutrales Budget phrase INV-FIN

Специализирана лексика

Null-Basis-Budget NOUN nt CTRL

Специализирана лексика

Output-orientiertes Budget phrase INV-FIN

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文