английски » немски

Преводи за „teaching“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . teach·ing [ˈti:tʃɪŋ] ADJ

teaching aids, methods:

Lehr-
Unterrichts-

ˈteach·ing fel·low NOUN Am UNIV

ˈteach·ing hos·pi·tal NOUN MED, UNIV

ˈteach·ing ma·chine NOUN COMPUT, TECH

team ˈteach·ing NOUN Am SCH

ˈteach·ing as·sis·tant NOUN, TˈA NOUN

2. teaching assistant Brit SCH (England, Wales: classroom assistant):

re·medial ˈteach·ing NOUN esp Brit, Aus

ˈteach-in mode NOUN electron

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文