английски » немски

Преводи за „penalty“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈcon·tract pen·al·ty NOUN LAW

de·ˈlay pen·al·ty NOUN LAW

ˈpen·al·ty charge NOUN

pen·al·ty ˈin·ter·est NOUN FIN

ˈpen·al·ty spot NOUN FBALL

pre·ˈpay·ment pen·al·ty NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文