английски » немски

Преводи за „design“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈeco-de·sign VERB trans ECOL

guil·loche de·sign [gɪˈlɒʃ-, -ləʊʃ-, Am -ˈlɑ:ʃ-] NOUN ECON

II . in·tel·li·gent de·ˈsign NOUN modifier

Intelligent-Design-

Intelligent Design NOUN

guilloche design NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

product design NOUN MKTG

Специализирана лексика

design chart

Специализирана лексика

design criterion MODEL, APPRAISAL

Специализирана лексика

design interval T.OBSERV

Специализирана лексика

design speed traffic flow, INFRASTR, transport safety

Специализирана лексика

design standard INFRASTR

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文