немски » английски

Преводи за „Verfahrens“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

COM-Ver·fah·ren NOUN nt INFORM

FIFO-Ver·fah·ren NOUN nt ÖKON

Li·fo-Ver·fah·ren [ˈli:fo-] NOUN nt ÖKON

SIMD-Ver·fah·ren NOUN nt INFORM

ADL-Verfahren NOUN nt CTRL

Специализирана лексика

Backtesting-Verfahren NOUN nt CTRL

Специализирана лексика

Bookbuilding-Verfahren NOUN nt FINMKT

Специализирана лексика

EZL-Verfahren NOUN nt E-COMM

Специализирана лексика

EZÜ-Verfahren NOUN nt E-COMM

Специализирана лексика

An·ti-Dum·ping-Ver·fah·ren [ˈantidampɪŋ-, antiˈdampɪŋ-] NOUN nt FIN

Drei-Pass-Ver·fah·ren NOUN nt INFORM

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文