Преводи за „взимам“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

взимам → вземам

Вижте също: взѐмам

I . взѐмам нсв, взѐма св VERB прх

18. вземам (осъществяване на действие):

Phrases:

взел-дал разг
взел-дал разг

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文