жена в PONS речника

Преводи за жена в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

жен|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за жена в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

жена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Ivorer(in) m (f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文