желязо в PONS речника

Преводи за желязо в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

желя̀зо СЪЩ ср само ед и прен

Индивидуални преводни двойки

Преводи за желязо в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

желязо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文