получавам в PONS речника

Преводи за получавам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.получа̀вам нсв, полу̀ча св VERB прх

II.получа̀вам нсв, полу̀ча св VERB рефл

III.получа̀вам нсв, полу̀ча св VERB безл

получавам получава се, получи се:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за получавам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

получавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文