удари в PONS речника

Преводи за удари в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

у̀дар <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

1. удар:

Hieb m fam

6. удар СПОРТ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за удари в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

удари Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文