арест в PONS речника

Преводи за арест в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

арѐст <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

1. арест (задържане):

Преводи за арест в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

арест Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文