бележка в PONS речника

Преводи за бележка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

белѐжк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за бележка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

бележка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文