френски » немски

I . mettre [mɛtʀ] VERB trans

3. mettre (poser debout, verticalement):

7. mettre (coucher):

29. mettre (faire):

II . mettre [mɛtʀ] VERB refl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文