френски » немски

si4 [si] NOUN m inv MUS

Вижте също: do

si3 [si] ADV (interrogation indirecte)

si
ob

S.I.

S.I. → système

Вижте също: système

système [sistɛm] NOUN m

2. système (ensemble d'organes, de nerfs):

System nt

5. système (institution):

System nt

6. système (ensemble des institutions et de leurs activités):

II . système [sistɛm]

III . système [sistɛm]

système de bus INFORM
système de coordonnées INFORM, MATH
système de navigation NAUT, INFORM
système de PAO INFORM

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文