немски » френски

einer PRON

einer → eine(r, s)

Вижте също: S , eine(r, s)

S, s [ɛs] <-, -> NOUN nt

S
S m /s m

Einer <-s, -> NOUN m

1. Einer MATH:

unité f

2. Einer SPORT:

skif[f] m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文