немски » френски

Преводи за „läuft“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . laufen <läuft, lief, gelaufen> [ˈlaʊfən] VERB intr +sein

6. laufen (gesendet werden) Film:

7. laufen (gespielt werden, gezeigt werden):

8. laufen (gültig sein) Abkommen:

Phrases:

être fini(e)

II . laufen <läuft, lief, gelaufen> [ˈlaʊfən] VERB trans +haben o sein

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文