френски » немски

II . rien [ʀjɛ͂] NOUN m

1. rien (très peu de chose):

Phrases:

im Nu
comme un rien fam
wie nichts fam

III . rien [ʀjɛ͂]

moins que rien [mwɛ͂kəʀjɛ͂] NOUN mf inv fam

propre-à-rien <propres-à-rien> [pʀɔpʀaʀjɛ͂] NOUN mf

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文