френски » немски

Преводи за „n'est“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

n'est-ce pas [nɛspɑ] ADV

1. n'est-ce pas (invitation à acquiescer):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文