немски » френски

Преводи за „machen“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . machen [ˈmaxən] VERB trans

3. machen (verursachen, erzeugen):

5. machen (vollführen, ausüben):

11. machen fam (säubern):

14. machen fam (ergeben):

15. machen (kosten):

16. machen fam (verdienen):

18. machen (erscheinen lassen):

20. machen fam (einen Laut produzieren):

21. machen (imitieren):

24. machen fam (sich beeilen):

29. machen (schaffen):

30. machen (Geschlechtsverkehr haben):

es mit jdm machen euph fam

II . machen [ˈmaxən] VERB trans impers

2. machen fam (ein Geräusch erzeugen):

IV . machen [ˈmaxən] VERB refl

2. machen (sich entwickeln):

3. machen fam (sich gut entwickeln):

4. machen (passen):

5. machen (sich begeben):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文