немски » френски

Als-ob-Bedingung NOUN f JUR

Als-ob-Bestimmung NOUN f JUR

Als-ob-Bilanz NOUN f ÖKON

Als-ob-Prinzip NOUN nt JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文